Activiteiten


Adviseren

Een bedrijf gespecialiseerd in bemesting heeft natuurlijk ook een commercieel team dat specialist is in dat vakgebied! Wij hebben ten opzichte van een groot aantal van onze concurrenten een belangrijk concurrentievoordeel omdat we ons concentreren op één welbepaald marktsegment en dus terecht mogen zeggen dat we echte experts zijn in de sector van de plantenvoeding.

Behalve de noodzakelijke commerciële kennis, kunnen onze technisch-commerciële vertegenwoordigers vooral hun landbouwkundige en technische scholing inzetten om hun klanten deskundig en objectief van advies te dienen. Dat zijn ongetwijfeld belangrijke competenties, maar het is volgens ons minstens even essentieel om een goede kennis te hebben van de landbouwsector als geheel. De landbouw is immers een dynamische en innovatieve sector waar de actoren steeds vaker specialisten zijn die meer dan ooit een professionele aanpak en technische informatie vragen om hun expertiseniveau voortdurend te kunnen verhogen. Omdat we van elk landbouwbedrijf de specifieke situatie kennen, kunnen we samen met hen de uitdagingen van rentabiliteit en efficiëntie aangaan door oplossingen aan te bieden aangepast aan hun werkelijke behoeften!


Produceren

In nauwe samenspraak met de verkoopafdeling brengen wij de formules in productie die onze klanten wensen. Pomagro verdeelt een ruim assortiment producten die sterk van elkaar verschillen, zowel in de bestanddelen (grondstoffen) van de meststoffen als in de fysische kenmerken van de blends. De productie streeft er vooral naar de verschillende nutriëntenbronnen zodanig te mengen dat een formule ontstaat die beantwoordt aan de gestelde landbouwkundige eisen en tegelijk de kwaliteit, stabiliteit en fysische vorm van de producten waarborgt.

De meng- en maalinstallaties van Pomagro zijn speciaal aangepast aan onze activiteiten en we sturen ons productieproces voortdurend bij als we nieuwe grondstoffen gebruiken. De investeringen op het vlak van infrastructuur en materiaal gebeuren altijd met het oog op de optimale blend van de nutriënten, in alle fasen van het productieproces, en om het best mogelijke product te kunnen leveren.

Omdat we onze klanten qua snelheid en beschikbaarheid het serviceniveau willen bieden dat ze zich wensen, hechten we veel belang aan flexibiliteit. Toch hanteren we ook een groot aantal procedures en opteren we voor een zekere rechtlijnigheid in de productie en de logistiek: planning van de bestellingen, aanvoer van grondstoffen, naleving van de normen, beschikbaarheid van afgewerkte producten … allemaal zaken waar wij niet licht over denken.


De logistiek beheren

Pomagro garandeert de beschikbaarheid van formules op het moment dat de klant ze vraagt en dit zowel geleverd als af depot. Wanneer de klant het product geleverd wil hebben, kunnen wij de logistieke organisatie van het transport verzorgen. We kunnen daarvoor een beroep doen op transporteurs met wie we een bevoorrechte partnership aangingen, zodat de levering onder de beste voorwaarden en zo snel mogelijk gebeurt.

Aan klanten die dat wensen kunnen we ook machines verhuren die speciaal ontworpen zijn voor het strooien van meststoffen. Voor meer informatie over deze verhuurservice kunt u contact opnemen met onze dienst productie en logistiek.