onze waarden


Innovatief

Plantenvoeding is onze specialiteit en het is vooral een mooie uitdaging die we dag na dag met veel inzet aangaan. Onze processen steeds opnieuw herbekijken, verbeteren en bijsturen, dat vinden wij heel gewoon en daar zijn wij dagelijks mee bezig! Daarom investeren we in aangepast materiaal en efficiënte installaties zodat we de volledige productieketen steeds verder kunnen optimaliseren.

De essentie van onze innovatiestrategie is ons vermogen om voortdurend nieuwe nutriëntenbronnen op te sporen en te testen. Nieuwe nutriëntenbronnen die een meerwaarde betekenen voor de plantenvoeding in de landbouwsector. We maken die nieuwe bemestingsgrondstoffen bekend bij onze klanten door intensief met hen communiceren en hen te informeren over de adequate gebruiksmogelijkheden. Innovatie is voor ons dus een centrale bezorgdheid die altijd gericht is op klanttevredenheid. Het is onze manier om een competitief bedrijf met een unique selling point te blijven.

We doen met die nieuwe grondstoffen ook voortdurend proeven op teelten in het veld om hun doeltreffendheid te testen. Die proeven gebeuren meestal in samenwerking met onderzoekscentra.


Klantgericht

Klantgerichtheid maakt het wezen uit van de bedrijfsfilosofie van Pomagro. We kunnen onze werking alleen maar uitbouwen dankzij het wederzijdse vertrouwen tussen ons bedrijf en onze klanten. Dat vertrouwen ligt ook aan de basis van de ruime erkenning die we in de sector genieten. De voortdurende verbetering van ons advies, de ontwikkeling van formules op maat en à la carte, de gedifferentieerde aanpak naargelang de specifieke teeltregio’s, … zijn evenzovele elementen van onze uiterst deskundige en individuele klantenbegeleiding! Ons aanbod volgde de ontwikkelingen en nieuwe technieken in de landbouw altijd op de voet en evolueerde samen met de sector steeds meer in de richting van beredeneerde landbouw. Om onze klanten de best mogelijke service te kunnen bieden, zijn onze medewerkers zowel landbouwkundig als technisch geschoold en beschikken ze over een uitstekende kennis van de agrarische sector als geheel.

 


Kwaliteitsvol

Voor Pomagro zijn kwaliteit, maar ook traceerbaarheid, kernbegrippen die centraal staan in alle fasen van het productieproces en het vermarkten: van de ontvangst van de grondstoffen tot het advies aan de klant. Om de tevredenheid en het vertrouwen van ieder van onze klanten op een hoog peil te houden, streeft POMAGRO ernaar om de landbouwkundige en fysische kwaliteiten van de afgewerkte producten voortdurend te optimaliseren. Daarom hebben we sinds 2014 een innovatief en geavanceerd labo waarmee we de grondstoffen bij aankomst kunnen analyseren en voor de afgewerkte producten de vereiste kwaliteit kunnen garanderen. Ook een kwaliteitsvolle service is voor ons een topprioriteit die we onder andere waarmaken door een logistiek beleid dat rekening houdt met de noden van ieder van onze klanten inzake snelheid en beschikbaarheid.

Pomagro heeft voor deze activiteiten verschillende soorten certificeringen. Meer weten …


Duurzaam ondernemen

In onze bedrijfsfilosofie hebben we er altijd naar gestreefd het maatschappelijke en milieuaspect te verzoenen met een gezonde economische groei van onze activiteiten.

Bijproducten benutten als meststoffen kadert vanuit ecologisch standpunt perfect in een logica van duurzame plantenvoeding. Wij vinden nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bijproducten en verrijken ze om tot volledige en evenwichtige samenstellingen te komen.

Wij hebben heel goede redenen om ons productieproces, de kwaliteit van onze producten en ons commercieel advies voortdurend te verbeteren! Pomagro wil immers een competitief en winstgevend bedrijf zijn en blijven en dat kan alleen als we met ieder van onze klanten een win-win- en vertrouwensrelatie onderhouden. Deze relatie moet het zowel voor onze klanten-landbouwers als voor ons als bedrijf mogelijk maken rendabel te werken en goede resultaten neer te zetten. Om het voortbestaan van het bedrijf op lange termijn te verzekeren, vindt Pomagro het bovendien heel belangrijk zijn verplichtingen na te komen tegenover alle partners voor wie en met wie we werken.

 


Integer

Pomagro hecht veel belang aan de naleving van de geldende normen en wetgeving. Wij doen er alles aan om voortdurend op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving en om nauw samen te werken met de bevoegde autoriteiten en certificerende instellingen.

Tegenover zijn klanten verbindt Pomagro zich ertoe producten te leveren die voldoen aan de vermelde gehaltes en eigenschappen, en garandeert het hun juiste agronomische, fysische en financiële waarden. Wij doen ook onze uiterste best om bij bestellingen de lever- en ophaaltermijnen na te leven die de klant wenst.