haspargitformules


Haspargit en zijn blends …

Pomagro biedt landbouwers een uitgebreid assortiment evenwichtige en volledige formules. Onze formules op basis van Haspargit® kunnen worden verrijkt met stikstof, fosfor, magnesium en natrium om planten de 7 hoofd- en secundaire elementen te leveren die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Onze formules zijn beschikbaar in bulk, onder de vorm van vochtig poeder.

Bij de productie van blends op basis van fosfor is het belangrijk te weten dat de beschikbaarheid en de opname ervan door de plant moeilijk beheersbare factoren blijven. Daarom gebruikt Pomagro een breed gamma aan fosfor van diverse oorsprong en met verschillende oplosbaarheid. Op die manier kunnen we een groot aantal formules samenstellen, aangepast aan alle soorten bodems en teelten om de optimale opname van de fosfor door de planten te garanderen.


Even het geheugen opfrissen …

Stikstof

Stikstof is primordiaal voor de groei en de kwaliteit van de plant omdat het een belangrijke rol speelt in het metabolisme en een essentieel bestanddeel is van eiwitten. Een plant die over voldoende stikstof kan beschikken groeit snel en heeft doorgaans een mooie donkergroene kleur door de overvloed aan chlorofyl in zijn vegetatieve organen. Een weelderige plantengroei wijst op een intense assimilatieactiviteit. Daarom is stikstof een bepalende factor voor de opbrengst, er wordt ook wel gezegd dat het de spil is waar de bemesting om draait.

Het belang van een beredeneerde stikstofbemesting! Stikstof is erg mobiel in de bodem en trekt dus snel naar de grondwaterspiegel als het niet onmiddellijk wordt opgenomen door de plant. Daarom is het belangrijk stikstof toe te dienen op het juiste moment en zo verspilling te vermijden. Een plant kan immers niet meer stikstof opnemen dan hij nodig heeft.


Fosfor

Fosfor speelt een belangrijke rol bij de fysiologische activiteiten van planten: bij de ademhaling, de synthese en afbraak van koolhydraten, de eiwitsynthese en een groot aantal enzymatische processen. Planten nemen fosfor vooral op tijdens de vegetatieve groei. Later, tijdens de reproductie, komt de fosfor terecht in de vruchten of zaden. Fosfor beïnvloedt dus in grote mate de opbrengst en de kwaliteit van de oogst.

Fosfor is weinig mobiel in de bodem en de hoeveelheid oplosbare fosfor in de bodem vertegenwoordigt slechts 2 % tot 3 % van de fosfor die een plant kan opnemen. Daarom hangt een juiste voeding van de plant af van de snelle aanvulling van de voorraad in de bodemoplossing. Fosforbemesting dient daarom een dubbel doel: voldoen aan de behoeften van het gewas dat op dat moment wordt geteeld en de reserves in de bodem verrijken of op peil houden.


Magnesium

Magnesium is belangrijk voor de vitale functies van de plant, waaronder de fotosynthese, en bevordert de opname van CO2 en minerale stikstof. Het heeft invloed op de eiwitsynthese en het fosformetabolisme.

Pomagro kan in water oplosbaar magnesium leveren, of magnesium onder de vorm van magnesiumkalk.


Natrium

Natrium is onbetwistbaar een nuttig element voor de amarantenfamilie, waartoe de suikerbieten behoren. Natrium draagt bij tot de aanmaak van fructose en de omzetting ervan in glucose in de biet.

Natrium kan in de plant ook een aantal functies vervullen vergelijkbaar met die van kalium. Ze zijn dus onder bepaalde omstandigheden onderling verwisselbaar.


Haspargit
®, specialist van de aardappelteelt

Onze formules op basis van Haspargit® zijn bijzonder geschikt voor de aardappelteelt omdat ze de kwaliteit en de opbrengst aanzienlijk verhogen.