kalkmeststoffen

Het assortiment van Pomagro bevat ook een specifiek aanbod kalk- en magnesiummeststoffen.

Als we geen kalkmeststoffen geven, zal de bodem langzaam verzuren … We kunnen ervan uitgaan dat er jaarlijks tussen de 400 kg en de 700 kg calcium per hectare uit de bodem verdwijnt. In een zure bodem vinden gewassen niet de goede omstandigheden om te wortelen, te groeien en een goede opbrengst te leveren. Een hoge zuurtegraad is voor de meeste planten schadelijk en vermindert de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

De verzuring van de bodem heeft verschillende oorzaken: de natuurlijke neiging tot verzuring van de bodem, het verzurend effect van sommige meststoffen, de uitspoeling van nutriënten door het regenwater, het verbruik van calcium en magnesium door de planten en de mineralisatie van organisch materiaal.

Verzuring heeft nefaste gevolgen: de pH verlaagt, de bodemstructuur en het microbiële leven raken beschadigd en meststoffen zullen minder efficiënt hun werk doen.


De oplossing is eenvoudig: bekalken!

Bekalken heeft een driedubbel effect, het werkt zowel op de fysische als op de biologische en chemische eigenschappen van de bodem. Kalkmeststoffen bevorderen vooral de bodemvruchtbaarheid en de teeltopbrengst:

  • Calcium en magnesium zijn in de eerste plaats essentiële voedingselementen voor de plant
  • Daarnaast spelen calcium en magnesium een belangrijke rol in het behoud en de verbetering van een goede bodemstructuur door de uitvlokking van de colloïden, waardoor het lucht- en waterdoorlatend vermogen van de bodem verhoogt.
  • Calcium ligt ook aan de basis van een stabiel klei-humus-complex dat maakt dat de plant alle voedingselementen kan opnemen en de doeltreffendheid van meststoffen dus zal verhogen.
  • Calcium en magnesium kunnen als pH-regelaars worden ingezet om zo de verzuring van de bodem tegen te gaan.


Hoe bekalken ?

Het zal dus duidelijk zijn dat we door de pH van de bodem op peil te houden een grotere efficiëntie bereiken en meer voordeel halen uit onze meststoffengiften.

Optimale pH-KCl naargelang de teelt en het bodemtype

Teelten

Bodems

Zand

Zand-leem

Leem

klei- en leemhoudend

Bieten

5,8

6,4

6,8

7,2

Tarwe

5,3

6,0

6,4

6,7

Wintergerst

5,8

6,3

6,6

6,9

Aardappelen

5,1

5,7

6,0

6,3

Mais

5,5

6,0

6,5

6,8

Luzerne

6,2

6,5

7,0

7,3

Klaver

5,8

6,3

6,5

7,0

Weiland

5,4

5,6

6,0

6,5

 

Schema over kalkmestoffen ...


Er zijn twee soorten bekalking:

  1. Herstelbekalking is noodzakelijk voor sterk verzuurde bodems die een grote hoeveelheid kalk nodig hebben. Herstelbekalking is aangewezen om de pH van de bodem te verhogen tot in de buurt van neutraal naargelang het bodemtype en de geplande teelt. Bij herstelbekalking is het beter de kalkgiften te spreiden om een blokkering van de voedingselementen te voorkomen.
  2. Onderhoudsbekalking dient vooral om de bodem-pH optimaal te houden. Een klein teveel aan CaCO3 in de bodem kan geen kwaad en kan de bodemstructuur zelfs verbeteren.


Focus: Bekalken van weiland

Voor kwaliteitsgras is een calcium-magnesiumbemesting noodzakelijk. Calcium speelt een belangrijke rol in de botvorming van het vee. Magnesium is dan weer nodig om grastetanie of kopziekte te voorkomen.