Haspargit_logo_390x390

Haspargit®

Om de kwaliteit en de opbrengst van uw teelten te garanderen, is het belangrijk dat de bodemkwaliteit optimaal is. Het gebruik van Haspargit®, een kalimeststof met een laag chloorgehalte en voldoende zwavel en calcium, draagt in grote mate bij tot het verbeteren van belangrijke bodemeigenschappen.

Hoe verhoogt Haspargit® uw opbrengst?

 • Bevat steeds voldoende kalium, zwavel, calcium: een unieke combinatie in één product

 • Heeft een positief effect op de zuurtegraad en de bodemstructuur

 • Door de zeer lage chloorgehaltes (ook chloorvrije formules beschikbaar) is elk negatief effect van het schadelijke chloor op de bodem en de teelt uitgesloten.

 • Zorgt bovendien voor een goede bewaarbaarheid en heeft een positief effect op de smaakeigenschappen van uw eindproduct

 • Steeds toepasbaar waardoor een maximale efficiëntie is gegarandeerd

 • Complete en evenwichtige formules met alle noodzakelijke nutriënten voor elk gewas en op maat van de klant

 • Jaar na jaar uitstekende praktijkresultaten in o.m. groenten, aardappelen, bieten, koolzaad, luzerne, vlas, .. en grasland

Wenst u persoonlijk advies?

Neem contact met ons op: info@pomagro.be
of tel. +32 (0)16 24 27 60

Haspargit®

Om de kwaliteit en de opbrengst van uw teelten te garanderen, is het belangrijk dat de bodemkwaliteit optimaal is. Het gebruik van Haspargit®, een kalimeststof met een laag chloorgehalte en voldoende zwavel en calcium, draagt in grote mate bij tot het verbeteren van belangrijke bodemeigenschappen.

Belangrijke bodemeigenschappen zijn bijvoorbeeld een stabiele structuur, waterbergend vermogen, bodembiologie, weerstand tegen verslemping en erosie, en een evenwichtig en gebufferd aanbod van nutriënten. Een goede bodemkwaliteit is de beste garantie voor een optimale groei van uw gewas en bijgevolg uw rendement.

Verzeker uw rendement met Haspargit®

Haspargit® is de merknaam van een uniek assortiment meststoffen dat door Pomagro ontwikkeld, geproduceerd en verkocht wordt. Haspargit® heeft een sterke reputatie in de aardappelteelt waar het de kwaliteit en opbrengst verbetert.

Samenstelling

Onze meststoffen bestaan hoofdzakelijk uit minerale bijproducten van de voedingsindustrie en andere verwerkers van land- en tuinbouwproducten. Op deze manier speelt Pomagro een belangrijke rol in het herwinnen en valoriseren van waardevolle nutriënten. Haspargit® is een meststof van en voor de professionele land- en tuinbouwer !

Bovendien voldoen onze producten aan de strengste eisen van de wetgeving. Grondstoffen en eindproducten worden door externe laboratoria gecontroleerd op kwaliteit, inhoud en voedselveiligheid.

Alle samenstellingen bevatten kalium, calcium en zwavel en kunnen verrijkt worden met stikstof, fosfor en magnesium. Hierdoor zijn ze voor elke teelt en elk bodemtype geschikt.

Haspargit® bevat steeds 3 van de 7 voedingselementen die onontbeerlijk zijn voor de groei en ontwikkeling van de plant en hierdoor is een optimaal rendement verzekerd.

 • Kalium: door haar cruciale rol in de celfysiologie zorgt kalium voor een betere waterhuishouding, en verhoogt de droogte- vorst en ziektetolerantie

 • Calcium: zorgt voor een betere bewaring en kwaliteit en beperkt abiotische en biotische stress. Hoofdzakelijk aanwezig in de calciumsulfaat-vorm.

 • Zwavel: verhoogt de stikstof-efficiëntie en optimaliseert de aanmaak van eiwitten


De formules kunnen verrijkt worden met stikstof, fosfor, magnesium en natrium om planten de 7 hoofd- en secundaire elementen te leveren die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling.

 • Stikstof: uitsluitend aanwezig in de ammoniumvorm zodat de uitspoelingsverliezen zeer beperkt zijn en een langere werkingsduur mogelijk is

 • Fosfor: belangrijk voor een goede start en knolzetting

 • Magnesium: zorgt voor de aanmaak van bladgroen (fotosynthese)

 • Natrium: van belang voor o.m. bieten, groenten, grasland

Deze formules zijn beschikbaar in bulk, onder de vorm van vochtig poeder. Alle formules hebben uitstekende strooi-eigenschappen en kunnen mits een correct afgeregelde strooier (type kalkstrooier) zonder ontmenging en aan de juiste dosis worden toegepast.

Ook voor de biologische teelt is er een aangepast aanbod.

Haspargit®: getuigenis van een klant

Mathieu en Aline (Veripom) werken al jaren met Haspargit® voor hun aardappelteelt. Ze vertellen hoe Haspargit® hun opbrengst verhoogt.

Hoe verhoogt Haspargit® uw opbrengst?

 • Bevat steeds voldoende kalium, zwavel, calcium: een unieke combinatie in één product

 • Heeft een positief effect op de zuurtegraad en de bodemstructuur

 • Door de zeer lage chloorgehaltes (ook chloorvrije formules beschikbaar) is elk negatief effect van het schadelijke chloor op de bodem en de teelt uitgesloten.

 • Zorgt bovendien voor een goede bewaarbaarheid en heeft een positief effect op de smaakeigenschappen van uw eindproduct

 • Steeds toepasbaar waardoor een maximale efficiëntie is gegarandeerd

 • Complete en evenwichtige formules met alle noodzakelijke nutriënten voor elk gewas en op maat van de klant

 • Jaar na jaar uitstekende praktijkresultaten in o.m. groenten, aardappelen, bieten, koolzaad, luzerne, vlas, .. en grasland

Wenst u persoonlijk advies?

Neem contact met ons op: info@pomagro.be
of tel. +32 (0)16 24 27 60

POMAGRO BV
Sint Truidensesteenweg 233H, 3300 Tienen (Belgium)
BTW - TVA BE 0429.006.947
RPR Leuven
info@pomagro.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta