John Deere strooier

Kalkmeststoffen

Meer dan de helft van de Belgische bodems zijn te zuur (te lage pH). Een te zure bodem is nefast voor de bodemstructuur, het bodemleven en de efficiëntie van de  nutriënten. Een correcte pH is de eerste voorwaarde voor een optimaal rendement. Daarom is het belangrijk tijdig en geregeld te bekalken met kalkmeststoffen en zo uw rendement te optimaliseren.
  • De Haspamag® formules combineren kalium, zwavel, natrium, calcium èn magnesium in één bemesting en corrigeren de pH dank zij het positief basenequivalent.

  • Pomagro heeft een specifiek aanbod kalk- en magnesiummeststoffen voor zowel onderhouds- als herstelbekalking en biedt ook complete formules aan met (ammonium) stikstof die speciaal ontwikkeld zijn voor grasland.

Wenst u persoonlijk advies?

Neem contact met ons op: info@pomagro.be
of Tel. +32 (0)16 24 27 60

Kalkmeststoffen

Meer dan de helft van de Belgische bodems zijn te zuur (te lage pH). Een te zure bodem is nefast voor de bodemstructuur, het bodemleven en de efficiëntie van de  nutriënten. Een correcte pH is de eerste voorwaarde voor een optimaal rendement. Daarom is het belangrijk tijdig en geregeld te bekalken met kalkmeststoffen en zo uw rendement te optimaliseren.

Hoe treedt verzuring op?

Er liggen verschillende oorzaken aan de basis voor verzuring van de bodem: de natuurlijke neiging tot verzuring van de bodem, het verzurend effect van sommige meststoffen, de uitspoeling van nutriënten door het regenwater, het verbruik van calcium en magnesium door de planten en de mineralisatie van organisch materiaal.

Kalkmeststoffen verhogen uw bodemvruchtbaarheid en bijgevolg uw rendement.

Calcium en magnesium doen wonderen

Kalkmeststoffen bevatten calcium en magnesium die beide een positieve invloed hebben op het pH-gehalte en bijgevolg de bodemvruchtbaarheid sterk verbeteren.

  • Calcium en magnesium zijn in de eerste plaats essentiële voedingselementen voor de plant en spelen een belangrijke rol in het behoud en de verbetering van een goede bodemstructuur.

  • Calcium ligt aan de basis van een stabiel klei-humus-complex dat maakt dat de plant alle voedingselementen kan opnemen en de doeltreffendheid van meststoffen dus zal verhogen.

  • Calcium en magnesium kunnen als pH-regelaars worden ingezet om zo de verzuring van de bodem tegen te gaan.

Een optimale groei en gezondheid van uw vee

De graskwaliteit is één van de belangrijke factoren voor gezond en productief vee. Een geregelde calcium- en magnesiumbemesting van uw grasland is hierbij noodzakelijk. Calcium speelt een belangrijke rol voor de botvorming. Magnesium is dan weer nodig om grastetanie of kopziekte te voorkomen.

  • De Haspamag® formules combineren kalium, zwavel, natrium, calcium èn magnesium in één bemesting en corrigeren de pH dank zij het positief basenequivalent.

  • Pomagro heeft een specifiek aanbod kalk- en magnesiummeststoffen voor zowel onderhouds- als herstelbekalking en biedt ook complete formules aan met (ammonium) stikstof die speciaal ontwikkeld zijn voor grasland.

Wenst u persoonlijk advies?

Neem contact met ons op: info@pomagro.be
of Tel. +32 (0)16 24 27 60

aanbevolen producten

POMAGRO BV
Sint Truidensesteenweg 233H, 3300 Tienen (Belgium)
BTW - TVA BE 0429.006.947
RPR Leuven
info@pomagro.be

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta